Przymierzalnia w aptece?

apteka wyroby medyczne środki chłonne pieluchomajtki

18 lipca 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.

Od 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. Zgodnie ze swoim tytułem dokument ten określa wymogi lokalowe podmiotów prowadzących sprzedaż wyrobów medycznych na zlecenie. Są to wszystkie podmioty, które związane są z Narodowym Funduszem Zdrowia umową na realizację takich zleceń. Dotyczy to również aptek, które np. realizują zlecenia na wyroby chłonne.

Ministerstwo Zdrowia zamierza zmienić wymogi lokalowe podmiotów prowadzących sprzedaż refundowanych wyrobów medycznych. 18 lipca do konsultacji publicznych oddano projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wymogów lokalowych podmiotów wykonujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby dostępne na zlecenie. Nowe wymogi nieco różnią się od dotychczasowych, co może wzbudzić protesty właścicieli aptek.

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że w przymierzalnię musi być wyposażony lokal podmiotu wykonującego wyroby medyczne na zamówienie. Nowe przepisy nie zawierają już tego zawężenia. Oznacza to, że przymierzalnia powinna znaleźć się we wszystkich podmiotach, które zaopatrują pacjentów w wyroby medyczne dostępne na zlecenie. Takie brzmienie przepisu sprawia, że należałoby wyposażyć w przymierzalnię także apteki, których do tej pory taki wymóg nie dotyczył.

Na pierwszy rzut oka zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia to zwykły “redakcyjny błąd”. Trudno bowiem wyobrazić sobie by apteki realizujące zlecenia na wyroby medyczne były skłonne do tworzenia w swoich lokalach przymierzalni. Szczególnie, że kategorią refundowanych wyrobów medycznych, które apteki wydają na podstawie zlecenia, są głównie wyroby chłonne (wkłady anatomiczne, pieluchomajtki itp). W ich przypadku opcja “przymierzania” przez pacjenta jest raczej trudna do zrealizowania.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia – Wojciech Andrusiewicz. Zapewnił, że resort może odejść od zapisu, który nakłada obowiązek tworzenia przymierzalni w każdej aptece zaopatrującej pacjentów w wyroby medyczne wydawane na zlecenie. Które apteki jednak będą musiały ją posiadać? – Wówczas należy wprowadzić zapis doprecyzowujący, że każda apteka, która będzie handlowała produktami medycznymi wymagającymi przymierzenia, będzie musiała taką przymierzalnie posiadać – wskazał Andrusiewicz. Nie do końca wiadomo o jakie wyroby wymagające przymierzenia, może tutaj chodzić.

Wprowadzenie konieczności stworzenia przymierzalni w aptekach mogłoby wpłynąć na znacznie zmniejszenie punktów sprzedaży środków chłonnych, a co za tym idzie – na ograniczenie dostępu do tych wyrobów i wzrost cen.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

Źródło:

Przymierzalnia w aptece? Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia…, www.mgr.farm

Przymierzalnia w aptece? Ministerstwo odpowiada, ale nie uspokaja…, www.mgr.farm

Pin It on Pinterest