“UroConti” partnerem 18. Sympozjum EBHC

konferencja sympozjum

W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Międzynarodowym Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. “Integrating evidence for enhanced outcomes”, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 roku, jako osiemnasta edycja spotkań EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC. Stowarzyszenie “UroConti” zostało partnerem tego wydarzenia!

Sympozjum odbędzie się w formule hybrydowej: on-line – za pośrednictwem platformy: https://live.ceestahc.org oraz w formie stacjonarnej, na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

Od początku ery oceny technologii medycznych proces generowania dowodów naukowych był rozproszony, długotrwały i podzielony na etapy, realizowane niezależnie przez wiele zespołów. Początkowo projektowanie badań przywiązywało dużą wagę do optymalizacji zakresu zbieranych danych, bo zbyt duża ilość danych mogła przekroczyć możliwości i budżet ośrodka. Działania badaczy wymagały uwzględnienia kosztów (np. pracy analityków), czasu (wymagane obliczenia), ograniczeń technicznych (pojemność baz danych) oraz silosowego podejścia do procesów badawczych. I o tym wszystkim chcemy porozmawiać na najbliższym Sympozjum EBHC.

Program 18. Międzynarodowego Sympozjum EBHC zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni, w ramach siedmiu sesji tematycznych:

  1. Sesja otwierająca Sympozjum
  2. Międzynarodowy rozwój HTA
  3. Wyzwania dla samorządów – czas trudnych decyzji, czas wyborów…
  4. Polska i Ukraina – wspólne wyzwania w zdrowiu
  5. Potrzeba innowacji w HTA
  6. Aktywny wpływ pacjentów w HTA
  7. Dobre praktyki dla integracji opieki

Szczegółowe informacje na temat Sympozjum znajdą Państwo na stronie sympozjum.ceestahc.org!

Stowarzyszenie CEESTAHC
Stowarzyszenie CEESTAHC zostało założone w Polsce w 2003 roku przez osoby związane zawodowo z nauką o EBM i HTA oraz oceną jakości badań klinicznych.

Głównym celem Stowarzyszenia CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych. Dodatkowym celem jest rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej, w tym lekarzy, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, stowarzyszeń medycznych, firm farmaceutycznych, nie wyłączając polityków, ekonomistów, menedżerów zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów, którzy zajmują się aspektami finansowym systemu świadczeń medycznych, oceną zarówno jakości systemu opieki zdrowotnej, jak i efektywności technologii medycznych.

Kolejnym celem jest promowanie HTA i EBM w naszej części Europy. Stowarzyszenie wspiera tych, którzy dopiero zaczynają – udziela konsultacji, organizuje szkolenia i służy wszelką inną pomocą. Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie poprzez organizowanie w centrach ekonomicznych i medycznych szkoleń i warsztatów dotyczących stosowania HTA i EBM.

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje kolejną edycję Międzynarodowego Sympozjum EBHC, prowadzi pięć rodzajów szkoleń z zakresu EBM/HTA, realizuje projekty z zakresu HCV, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki chorób naczyń mózgowych, profilaktyki grypy, profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

Pin It on Pinterest