Kolejne zmiany w refundacji wyrobów medycznych

Od przyszłego roku szykują się duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obejmują one m.in. refundację środków chłonnych. 13 października rozporządzenie zostało skierowane do publikacji.

Projektowana nowelizacja ma na celu poszerzenie dostępu pacjentów do wyrobów medycznych na zlecenie, uwzględniając zarówno nowe pozycje, jak i dostosowując limity do realiów rynkowych – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekonuje również, że projektowana nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych

Zmiany w refundacji środków chłonnych

Jedną z ważniejszych zmian jest zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby chłonne z 30% do 20%, a w przypadku dzieci do 10%. Obniżki będą dotyczyć jak do tej pory zamiennie do 90 sztuk miesięcznie:

  • pieluchomajtek,
  • pieluch anatomicznych,
  • majtek chłonnych,
  • podkładów,
  • wkładów anatomicznych,
  • wkładek urologicznych.

Zdaniem Ministerstwa, biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet realizowanych drogą wysyłkową, przez świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, obniżenie udziału w limicie przybliża limit do realnych cen wyrobów medycznych. Ministerstwo wskazuje, że ceny wyrobów medycznych w ramach wyrobów medycznych na zlecenie nie są cenami sztywnymi, co pozwala poszukiwać wyrobów medycznych w najbardziej konkurencyjnych cenach dla pacjenta.

W rozporządzeniu przewidziano również zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10 proc. dla pacjentów dorosłych – na ten moment wysokość odpłatności wynosi 20 proc.

Realizacja zleceń drogą wysyłkową

W rozporządzeniu została dodana informacja na temat możliwości realizacji wybranych zleceń drogą wysyłkową, co jest często poszukiwaną informacją przez pacjentów. Resort podkreśla, że zakres wyrobów medycznych dostępnych tą drogą został skonsultowany ze środowiskiem ekspertów i konsultantów krajowych, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów i stopień konieczności dopasowania wyrobów medycznych.

Wyroby medyczne z możliwością realizacji drogą wysyłkową precyzuje załącznik do projektu. Wśród nich znalazły się m.in. środki chłonne, takie jak pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne oraz wkładki urologiczne.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Ministerstwo informuje, że ze względu na zakres zmian nowelizacja powinna wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. Ma to pozwolić na dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzanych zmian.

Źródło: www.ntm.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Pin It on Pinterest