Continence Health Summit 2023 już 8 listopada!

konferencja sympozjum

Już 8 listopada odbędzie się Continence Health Summit 2023, wydarzenie organizowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (ang. European Association of Urology)! Podczas spotkania zostanie podpisany manifest dotyczący reformy polityki zdrowotnej w zakresie zaburzeń kontynencji w Europie.

Dolegliwości związane z kontynencją, która jest zdolnością organizmu do dobrowolnego zatrzymywania moczu, stolca i gazów, bywają często poważnymi problemami zdrowotnymi. Ma to wpływ zarówno na pacjentów i ich bliskich, jak i na krajowe systemy opieki zdrowotnej, gospodarkę, środowisko
i społeczeństwo. Istnieją jednak realne rozwiązania, którą mogą wpłynąć na poprawę sytuacji.

Przyjęło się, że nietrzymanie moczu (NTM) czy kału (NTK) dotyka głównie osób starszych. Na tę dolegliwość cierpi jednak również wiele innych osób. Mogą to być kobiety w ciąży, po porodzie, pacjenci leczeni z powodu raka, osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne lub psychiczne i wiele innych. Dodatkowo prognozowane zmiany demograficzne wysoce prawdopodobnie przyczynią się do wzrostu rozpowszechnienia problemów z kontynencją w nadchodzących latach. 

Podczas Continence Health Summit interesariusze będą dążyć do jednego celu. Jest nim podkreślenie potrzeby działania i przedstawieniem decydentom wizji polityki, która może doprowadzić do namacalnych zmian.

W ramach spotkania zostanie zorganizowana dwugodzinna sesja polityczna. Podczas niej zaplanowano publikację wyników raportu na temat społeczno-ekonomicznych kosztów problemów zdrowotnych związanych z inkontynencją w UE. W planach jest również podpisanie wspólnego manifestu zdrowia w zakresie kontynencji dla UE.

Cele spotkania:

  • Podniesienie świadomości wśród unijnych i krajowych decydentów na temat ogromnego obciążenia, jakie inkontynencja nakłada nie tylko na pacjentów i ich opiekunów, ale także na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko.
  • Zaszczepienie potrzeby działania poprzez pokazanie, że jeśli nie zwrócimy na kontynencję większej uwagi, której wymaga, NTM i NTK staną się w nadchodzących latach jednym z głównych problemów zdrowotnych w Europie, wpływając na pacjentów, ich opiekunów, a także na krajowe systemy opieki zdrowotnej.
  • Nadanie ogólnoeuropejskiego rozpędu działaniom politycznym na szczeblu UE i państw członkowskich.
  • Zapewnienie praktycznych narzędzi i rozwiązań, które zapewnią, że kontynencja zajmie ważne miejsce w programach politycznch wszystkich zainteresowanych stron.
  • Pokazanie silnego i zjednoczonego wsparcia interesariuszy.
  • Stworzenie corocznej platformy poparcia.

Szczegółowa agenda spotkania będzie dostępna niebawem na stronie Urge to Act.

Źródło: www.ntm.pl

Pin It on Pinterest