Spotkanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W dniach 13-14 listopada 2023 roku w Hotelu Gromada odbyła się konferencja programowa Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Przewodniczący OPS, Zbigniew Tomczak zaprosił na nią członków Prezydium, Przewodniczących Regionalnych Delegatur oraz Przewodniczących Komisji.

Delegaci OPS omawiali to, co zostało zrealizowane, dyskutowali na temat tego, co należy zrobić, jakie działania należy podjąć, aby zorganizować jeszcze w tym roku kolejną Sesję OPS w Sejmie. Swoje wsparcie zdeklarował Poseł RP Michał Szczerba.

Szkolenie informatyczne w zakresie webinariów przeprowadził dr Czesław Ochenduszka. Przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Siwiec, przedstawiła problem przemocy wobec osób starszych.

Źródło i fotorelacja z wydarzenia: Obywatelski Parlament Seniorów

Pin It on Pinterest