Rada Stowarzyszenia (1-2 grudnia 2023 r.)

W dniach 1-2 grudnia odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia “UroConti” z Zarządem Głównym, Główną Komisją Rewizyjną i członkami Zarządów Sekcji.

Podczas spotkania nastąpiło m.in. podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy naszym Stowarzyszeniem a Centrum Medycznym MCC na 2024 rok.

W pierwszej części spotkania podsumowane zostały zmiany legislacyjne, jakie zaszły w minionym roku w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, leczeniu farmakologicznym w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB), neuromodulacji, leczeniu nowotworu prostaty oraz w innych formach terapii.

Przedstawione zostały również propozycje zmian do Statutu, które zostaną udostępnione do dalszej konsultacji w Oddziałach.

Drugiego dnia spotkania, Zarząd Główny, w ramach swoich kompetencji, podsumował działalność za rok 2023. Czas na podzielenie się informacjami o swojej działalności mieli również przedstawiciele ośmiu oddziałów Stowarzyszenia.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele oddziałów mieli możliwość dyskusji i przedstawienia wolnych wniosków.

Pin It on Pinterest