WIM-PIB: Otwarcie kliniki po remoncie

23 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM-PIB (Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy). Łączne koszty remontu wyniosły ponad 27 mln złotych.

– Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 27 milionów złotych. Tak wielkie przedsięwzięcie nie byłoby możliwe do zrealizowania bez wsparcia finansowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz firmy Orlen, dzięki którym personel może pracować we wspaniałych warunkach posługując się bardzo nowoczesnymi narzędziami – w swoim wystąpieniu mówił dyrektor gen. broni prof. Grzegorz Gielerak.

Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej płk dr n. med. Tomasz Syryło podziękował Dyrektorowi, Komendzie, Oddziałowi Techniczno-Eksploatacyjnemu oraz Oddziałowi Teleinformatyki za wielkie zaangażowanie w realizację tak dużego projektu.

Klinika realizuje wysoki kontrakt z NFZ w wysokości około 17 milionów złotych, rocznie hospitalizuje około 1700 pacjentów, prowadzi projekty głównie z pakietu onkologicznego oraz ryczałtu. Klinika pełni całodobowy dyżur urologiczny oraz stanowi integralną część mazowieckiego centrum urazowego – podkreślił kierownik.

Wierzę, że Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej będzie się tak pięknie rozwijała jak się rozwija, a Ja z wielką radością wraz z moimi współpracownikami będziemy finansowali Państwa działania. Serdecznie gratuluję – powiedział Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Więcej informacji: www.wim.mil.pl

Pin It on Pinterest