Pacjenci zapłacą mniej za wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r., obowiązują nowe zasady refundacji środków absorpcyjnych.

Wśród zmian obowiązujących od 1 stycznia znalazło się zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby medyczne chłonne z 30% do 20% oraz 10% w przypadku dzieci. W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy: “Biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet realizowanych drogą wysyłkową, przez świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, obniżenie udziału w limicie przybliża limit do realnych cen wyrobów medycznych. Ceny wyrobów medycznych w ramach wyrobów medycznych na zlecenie nie są cenami sztywnymi, co pozwala poszukiwać wyrobów medycznych w najbardziej konkurencyjnych cenach dla pacjenta.”

Obniżona została również minimalna chłonność dla środków chłonnych w pierwszym limicie dofinansowania 1 zł. Dofinansowaniem w tej kwocie zostają objęte produkty o minimalnej chłonności do 350 g (wcześniej było to 450g).

Zasady refundacji środków chłonnych, w tym wysokość współpłacenia, są jednolite dla pacjentów z chorobą nowotworową i pozostałych. W najnowszym rozporządzeniu zlikwidowano grupy P.100 i P.101 a w ich miejscu pojawiła się jedna grupa o kodzie Y.06.016.

Warto zwrócić uwagę, że nietrzymanie moczu w dalszym ciągu jest kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warunkowopacjent z nietrzymaniem moczu musi jednocześnie mieć jedną z chorób współistniejących, wymienionych w rozporządzeniu:

  • głębokie upośledzenie umysłowe;
  • zespoły otępienne o różnej etiologii;
  • wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
  • wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
  • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
  • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca;
  • choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych.

Z refundacji nadal zostają wykluczeni również pacjenci z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Osobom, które spełniają kryterium chorobowe, przysługuje do 90 sztuk produktów chłonnych miesięcznie przy 20% dopłacie pacjenta dorosłego oraz 10% dopłacie dzieci do ukończenia 18 r.ż. Przyporządkowano limity do kategorii wyrobów i ich chłonności:

  • 1,00 zł / 1 szt. – min. chłonność 350 g,
  • 1,70 zł / 1 szt. – min. chłonność 1000 g w przypadku majtek chłonnych lub 1400 g w przypadku pieluch anatomicznych lub pieluchomajtek,
  • 2,30 zł /1 szt. – min. chłonność 1400 g w przypadku majtek chłonnych lub 2500 g w przypadku pieluchomajtek.

Pełna treść rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Pin It on Pinterest