Byliśmy obecni na Forum Organizacji Pacjentów!

grupa ludzi siedząca w sali konferencyjnej

W dniach 7-8 lutego byliśmy obecni na XVIII Forum Organizacji Pacjentów, które co roku odbywa się z okazji Światowego Dnia Chorego.

Spotkanie stowarzyszeń i fundacji pacjentów organizowane przez Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej co roku gromadzi ponad 150 liderów organizacji pacjentów reprezentujących głos kilkudziesięciu tysięcy pacjentów z całej Polski. Intencją wydarzenia z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego jest stworzenie płaszczyzny integracji środowiska organizacji pacjentów oraz umożliwienie liderom organizacji zwrócenia uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności.

To niezwykle ważne spotkanie, tworzące platformę dialogu pomiędzy liderami organizacji pacjentów z całej Polski, ekspertów oraz przedstawicieli administracji i polityki. Jako organizacja pacjencka jesteśmy wdzięczni za możliwość wymiany doświadczeń i przekazania naszej perspektywy. Wszystkich nas łączy jeden cel – poprawa systemu opieki zdrowotnej.

O Forum Organizacji Pacjentów: www.fop24.pl

Pin It on Pinterest