Te leki jednak będą refundowane!

Leki leżące na tle pieniędzy

Na najnowszym projekcie listy leków refundowanych znalazły się 33 nowe substancje, w tym 7 we wskazaniach onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia chwali się, że to największe rozszerzenie listy refundacyjnej od 2012 roku. Lista w przedstawionym przez resort kształcie wejdzie w życie od 1 kwietnia br.

Przypominamy, że od 1 listopada 2023 r., wskutek aktualizacji wykazu leków refundowanych, wypadł z niej niespodziewanie inny nowoczesny lek dla pacjentów z zaawansowanym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego – dichlorek radu-223 – stosowany w ostatniej linii leczenia. W ostatnim czasie zaniepokojenie budziły komunikaty, mówiące o negatywnych rozstrzygnięciach Ministra Zdrowia w postępowaniach refundacyjnych dot. kontynuacji finansowania enzalutamidu i darolutamidu (więcej TUTAJ). Dla pacjentów, którzy korzystają obecnie z terapii dwoma w/w nowoczesnymi lekami, taka decyzja oznaczałaby utratę dostępu do leczenia nimi już za 12 miesięcy. Co gorsza jednak, nowi pacjenci, którzy kwalifikowaliby się do leczenia tym lekami, po 1 kwietnia nie mogliby już z tej możliwości skorzystać.

Były dosyć burzliwe dyskusje na temat kilku leków. Dyskusje finansowe toczyły się do ostatniego momentu w dwóch terapiach. Doszliśmy do porozumienia z firmom, w przypadku bardzo ważnej terapii, chodzi o leczenie mukowiscydozy, co dobrze rokuje na przyszłość, ponieważ mamy tu jeszcze drugą grupę pacjentów do objęcia refundacją. Kolejne terapie, co do których negocjacje toczyły się najdłużej dotyczyły leczenia raka gruczołu krokowego. Obydwie te terapie w całości są przedłużone. Nie powinno być już żadnych zmian mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas konferencji prasowej podsumowującej projekt nowej listy leków refundowanych od 1 kwietnia 2024 r.

Oznacza to, że w programie lekowym “B.56. Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego” pozostaną trzy nowoczesne leki: enzalutamid, darolutamid i apalutamid.

Maciej Miłkowski zapowiedział również, że w najbliższym czasie należy się spodziewać poszerzania wskazań rejestracyjnych na liście refundacyjnej. – Widzimy, że jest jeszcze olbrzymi potencjał w zakresie onkologii, jak i hematoonkologii, gdzie te wytyczne są takie, że powinniśmy refundować te leki – mówił podczas konferencji prasowej.

W projekcie pojawiły się również zmiany w dostępie do refundowanego leczenia onkologicznego w nowotworach kobiecych tj. poszerzenie wskazań w programach: LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10: C56, C57, C48) B50 oraz LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY (ICD-10: C53) B.159.

Dodatkowo na liście refundacyjnej pojawił się nowy lek Solitombo, będący połączeniem solifenacyny i tamsulosyny. Został on również uwzględniony na liście bezpłatnych leków 65+. Substancje zawarte w leku mają niezależne od siebie, uzupełniające się mechanizmy działania w leczeniu umiarkowanych i ciężkich objawów w fazie napełnienia pęcherza i w fazie opróżniania pęcherza, związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy niewystarczająco odpowiadają na leczenie w monoterapii.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

Pin It on Pinterest