Xofigo: Jest rekomendacja Prezesa AOTMiT

2 kwietnia opublikowana została Rekomendacja nr 25/2024 z dnia 28 marca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny produktu leczniczego Xofigo (dichlorek radu-223) w ramach programu lekowego: “Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

Ocena dotyczy produktu leczniczego Xofigo (dichlorek radu-223; Ra-223) w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (mCRPC), z objawowymi przerzutami do kości, bez stwierdzonych przerzutów trzewnych, w ramach programu lekowego “Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Xofigo (dichlorek radu223) w ramach w/w programu lekowego. Wcześniej informowaliśmy już natomiast o pozytywnej opinii Rady Przejrzystości.

Pełna treść Rekomendacji dostępna jest TUTAJ.

Pin It on Pinterest