Spotkanie Sekcji Neurourologii

W dn. 7 maja odbyło się spotkanie organizacyjne Sekcji Neurourologii Stowarzyszenia “UroConti”, podczas którego przedstawione zostały m.in. jej główne cele i zadania. Wybraliśmy również władze Sekcji!

Celem działania Sekcji Neurourologii będzie:

 • popularyzowanie wiedzy odnośnie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nietrzymania moczu i/lub kału;
 • przełamanie tabu, jakim są choroby intymne;
 • zachęcenie ludzi do wykonywania badań profilaktycznych;
 • poszerzenie refundacji o nowe skuteczne terapie w tym poszerzeniu dostępu do refundacji neuromodulacji nerwów krzyżowych o nowe grupy;
 • utworzenie grupy wzajemnego wsparcia.

Sekcja Neurourologii będzie realizować swoje cele poprzez:

 • akcje informujące społeczeństwo o działaniach Sekcji Neurourologii;
 • spotkania z przedstawicielami władz i decydentami;
 • wsparcie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wzrostu dostępności oraz jakości leczenia
  i profilaktyki nietrzymania moczu i/lub kału;
 • popieranie projektów oraz inicjatyw mających na celu pomoc osobom dotkniętym nietrzymaniem moczu i/lub kału;
 • aktywny udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych tematyce schorzeń urologicznych;
 • organizowanie spotkań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

Władze Sekcji

Obecni na spotkaniu dokonali wyboru władz Sekcji. Skład Zarządu prezentuje się następująco:

Janusz Borzyński – Przewodniczący Sekcji

Wiesław Mieczkowski – Zastępca Przewodniczącego

Teresa Lubiejewska-Zwiewka – Zastępca Przewodniczącego

Jolenta Szott – Sekretarz

Serdecznie gratulujemy!

REGULAMIN SEKCJI

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Pin It on Pinterest