Stanowisko Rady Przejrzystości – lek Akeega

Opublikowano stanowisko Rady Przejrzystości nr 53/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie oceny leku Akeega (niraparyb + octan abirateronu) w ramach programu lekowego B.56. “Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

W stanowisku czytamy, że Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne objęcie refundacją produktów leczniczych:

  • Akeega (niraparyb + abirateron), tabletki powlekane, 100 mg/500 mg, 56, tabl., GTIN: 05413868122459;
  • Akeega (niraparyb + abirateron), tabletki powlekane, 50 mg/500 mg, 56, tabl., GTIN: 05413868122442;

w ramach programu lekowego B.56. “Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

W uzasadnieniu czytamy m.in., że technologia nie była oceniana dotychczas przez Agencję. Zgodnie z programem lekowym B.56. “Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)” refundowane są: apalutamid, darolutamid, enzalutamid, olaparyb oraz kabazytaksel. W leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mCRPC) stosowany jest enzalutamid albo kabazytaksel albo olaparyb. W ramach chemioterapii refundowany jest octan abirateron u pacjentów z mCRPC. Główne argumenty negatywnej decyzji to:

  • brak wpływu na przeżycie całkowite w stosunku do komparatorów;
  • brak efektywności kosztowej;
  • wyższa toksyczność od komparatora (octan abiretonu);
  • nie odnaleziono badań bezpośrednio porównujących ocenianą interwencję (niraparyb + abirateron) z pozostałymi komparatorami (enzalutamid, olaparyb w monoterapii).

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 53/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku

Pin It on Pinterest