Jakie zmiany w refundacji leków od 1 lipca?

prawo paragraf rozporządzenie ustawa

17 czerwca ukaże się nowe obwieszczenie refundacyjne, które będzie obowiązywało od 1 lipca. Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia, w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” zdradził, na jakie nowe terapie mogą liczyć pacjenci i lekarze.

Niebawem powinno zostać opublikowane nowe obwieszczenie refundacyjne. Mateusz Oczkowski – w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia” – podkreślił, że tym razem Departament Polityki Lekowej i Farmacji skupił się na nowelizacji ustawy o refundacji i automatyzacji refundacji. Mimo to zarówno pacjenci, jak i lekarze czekający na nowe programy lekowe powinni być ustatysfakcjonowani, ponieważ od 1 lipca otrzymają dostęp do kilku znaczących terapii.

Lipiec będzie poświęcony przede wszystkim wskazaniom leczenia raka gruczołu krokowego, czyli programu lekowego B56. Większość postulatów pacjentów, klinicystów oraz poszczególnych interesariuszy zostanie zaspokojona. Nowe technologie pojawią się także w przypadku terapii hematoonkologicznych – będą to dwie terapie dotyczące chłoniaka grudkowego oraz chłoniaka T-komórkowego – powiedział ekspert.

Mateusz Oczkowski słusznie zauważył również, że to diagnostyka i profilaktyka dają oszczędności płatnikowi publicznemu, dzięki czemu decydenci mogą z kolei podejmować odważniejsze decyzje w zakresie udostępniania nowych terapii.

Jeśli zatrzymamy pacjenta na wcześniejszym etapie, np. działań profilaktycznych lub badań przesiewowych, zyskujemy niesamowite oszczędności. Dana jednostka chorobowa nie rozwija się, pacjent nie wchodzi w kolejne linie leczenia i nie musi dostawać najnowszych terapii, które powinniśmy poświęcić tym pacjentom, którzy naprawdę ich potrzebują – tłumaczył. – Do takiego systemu powinniśmy dążyć i w polityce lekowej, i w strategii opiekowania się pacjentem zarówno onkologicznym, jak i nieonkologicznym. Będzie to z korzyścią dla pacjentów i dla systemu – dodał Mateusz Oczkowski.

Źródło: www.termedia.pl

Pin It on Pinterest