Jest projekt listy leków refundowanych!

Leki leżące na tle pieniędzy

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Jak czytamy w podsumowaniu do projektu obwieszczenia, uwzględniając niniejszy projekt, w trzecim wykazie w roku 2024, finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 31 nowych cząsteczko – wskazań, w tym:

  • 8 cząsteczko – wskazań onkologicznych,
  • 23 cząsteczko – wskazania nieonkologiczne,
  • 6 cząsteczko – wskazań dedykowanych chorobom rzadkim.

Najwięcej nowych cząsteczko – wskazań onkologicznych w 2024 r. obserwujemy w hematoonkologii (9), w nowotworach układu urologicznego (5) oraz nowotworach układu pokarmowego (2), nowotworach skóry (2) i nowotworach ginekologicznych (2). Najwięcej nowych cząsteczko – wskazań nieonkologicznych w 2024 r. obserwujemy w ginekologii (11), neurologii (9) oraz diabetologii (8).

Wśród zmian, jakie wprowadza projekt obwieszczenia znajdą się nowe wskazania dla pacjentów chorych na raka prostaty, leczonych w programie B.56 (darolutamid, dichlorek radu-223, enzalutamid).

Pin It on Pinterest