Czas na uroginekologię!

Uroginekologia motywem przewodnim tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Kontynencji 2024

17 czerwca ruszył Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week, WCW). Jego podsumowaniem będzie ogólnopolska konferencja dla pacjentów, która odbędzie się 24 czerwca w warszawskim hotelu Novotel Centrum. Wydarzenie jest inicjatywą Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS) oraz World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP), służącą popularyzacji problematyki nietrzymania moczu oraz innych chorób dna miednicy a także promowaniu interdyscyplinarnego podejścia do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Konferencja będzie również transmitowana bezpłatnie „na żywo” do osób, które zarejestrują się online.

NTM u polskich seniorów

Nietrzymanie moczu uważane jest za jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku i ma status choroby społecznej. Z najnowszych badań Polsenior 2 wynika, że w Polsce nietrzymanie moczu występuje u ponad 38 proc. osób w wieku 60 lat i więcej. Problem dotyczy 3,5 mln seniorów, w tym: 2,7 mln kobiet i 0,8 mln mężczyzn. Częstość nietrzymania moczu narasta wraz z wiekiem. Wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz postać mieszana u kobiet stanowią prawie 90 proc. przypadków, wśród mężczyzn zdecydowanie dominuje nietrzymanie moczu z parć naglących. Wśród pacjentów po przebytym udarze, obciążonych cukrzycą, chorobą Parkinsona, prezentujących istotne zaburzenia funkcji poznawczych oraz objawy zespołu depresyjnego, otyłych i wymagających wsparcia przy poruszaniu się, problem NTM występuje częściej.

Dlaczego potrzebujemy uroginekologów?

O tym, że uroginekologia jest specjalizacją potrzebną w Polsce mówiono chociażby przy okazji zeszłorocznej edycji konferencji WCW. Specjaliści podkreślali, że w Polsce nie ma jednej zintegrowanej specjalizacji, która w sposób kompleksowy zajmowałaby się dysfunkcjami dna miednicy u kobiet. Na konieczność współpracy w tym zakresie oraz stworzenia nowej specjalizacji uroginekologicznej, która funkcjonuje już w innych krajach, od wielu lat zwraca uwagę m.in. prof. Ewa Barcz, lekarz ginekolog, Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego CM UKSW w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Kobiety latami ukrywają swoje dolegliwości i rzadko z własnej inicjatywy zgłaszają je lekarzowi. Brak też adekwatnej wiedzy na temat tego schorzenia u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nierzadko bagatelizujących i marginalizujących problem, ale także u ginekologów i urologów. Stworzenie specjalizacji z uroginekologii spowodowałoby, że polskie pacjentki z chorobami dna miednicy zaczęłyby być skuteczniej leczone. Brak specjalizacji uroginekologicznej przeczy rozwojowi medycyny – zaznacza prof. Ewa Barcz.

W wielu krajach uroginekologia jest oddzielną specjalizacją lekarską. W Polsce nie została do tej pory wyodrębniona, choć podejmowano takie starania wielokrotnie.

Uroginekologia to relatywnie nowa dziedzina medycyny, która powstała w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania pacjentów zmagających się z chorobami układu moczowo-płciowego. Chcąc im zapewnić kompleksową opiekę, uroginekolodzy powinni ściśle współpracować z fizjoterapeutami i wspólnie z nimi ustalać indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta – tłumaczy prof. Anna Kołodziej, lekarz urolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Na duże znaczenie terapeutyczne takiej specjalizacji z perspektywy pacjentek wskazuje też Prezes Stowarzyszenia „UroConti”, Anna Sarbak, podkreślając, że w Polsce inkontynencją wciąż zajmują się najczęściej ginekolodzy w przypadku kobiet i urolodzy w przypadku mężczyzn. Nie wszyscy jednak lekarze ginekolodzy i urolodzy specjalizują się w dziedzinie uroginekologii czy urologii czynnościowej.

– Temat tegorocznych obchodów nie jest przypadkowy. Uroginekologia zajmuje się kompleksową opieką nad kobietami dotkniętymi różnymi zaburzeniami układu moczowego i narządu rodnego, w tym właśnie nietrzymaniem moczu. A te, ze względu na zachodzące dynamicznie zmiany demograficzne, stają się coraz bardziej powszechne. Uroginekologia jako oddzielna specjalizacja pozwoliłaby lekarzom na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, co z kolei przyczyniłoby się do poprawy opieki zdrowotnej nad pacjentkami. Nam z kolei niezmiernie ułatwiłaby kontakt z właściwym lekarzem – mówi Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.

30 lat neuromodulacji na świecie

Nieodzownym elementem nowej, gwarantującej kompleksowe podejście medyczne specjalizacji lekarskiej, są skuteczne metody terapeutyczne, do których należy między innymi neuromodulacja nerwów krzyżowych świętująca w tym roku swoje 30. urodziny.

 – Znajduje ona szerokie zastosowanie w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Na przestrzeni lat modyfikacji uległy zarówno urządzenia służące do neuromoudlacji, jak i techniki implantacji. Rozszerzeniu uległy również wskazania do jej zastosowania. Obecnie, do tych oficjalnych, opartych na dobrej jakości danych naukowych, należą nadaktywność pęcherza moczowego oporna na leczenie standardowe, przewlekle zatrzymanie moczu nie wynikające z przeszkody anatomicznej oraz nietrzymanie stolca. Skuteczność w pierwszym wskazaniu jest największa i sięga 80%, a w okresie długoterminowym 65-70%. W drugim, z uwagi na różne przyczyny zatrzymania moczu, skuteczność jest nieco mniejsza, ale wciąż sięga nawet 70 proc. tłumaczy lek. Maciej Oszczudłowski z Kliniki Urologii CMKP, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Organizatorzy wydarzenia przygotowali stronę www.wcw2024.pl, dzięki której każda osoba zainteresowana tematyką konferencji będzie mogła dołączyć do wydarzenia, a także brać w nim czynny udział, zadając pytania gościom sesji. Nagranie z całej konferencji będzie również dostępne do odtworzenia na kanale Stowarzyszenia
na YouTube.

Im więcej będziemy mówić o nietrzymaniu moczu, czy szerzej o chorobach dna miednicy, tym więcej osób otworzy się i podzieli swoimi doświadczeniami ze specjalistami, rodziną czy przyjaciółmi. Stałe zwiększanie świadomości społeczeństwa jest niezbędne do tego, aby osoby dotknięte inkontynencją nie bagatelizowały problemu, lecz szukały rozwiązania. Dlatego co roku Stowarzyszenie „UroConti” włącza się w obchody Światowego Tygodnia Kontynencji. Zależy nam, aby wszelkie choroby układu moczowo-płciowego przestały być w Polsce tematem tabu – podkreśla Anna Sarbak.

Na wydarzenie można zarejestrować się pod linkiem: https://wcw2024.pl/rejestracja/

Więcej informacji:

Anna Sarbak – Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
tel. 884 997 931, e-mail: zg@uroconti.pl
www.wcw2024.pl
www.uroconti.pl

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” rozpoczęło działalność z początkiem kwietnia 2007 roku, jest organizacją pożytku publicznego. Posiada 8 oddziałów wojewódzkich oraz 3 sekcje tematyczne (prostaty, pęcherza oraz neurourologii). Stowarzyszenie zostało założone przez grupę aktywnych osób, które chcą pomóc sobie innymi pacjentom borykającym się z chorobami układu moczowo-płciowego. Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób z tymi problemami oraz popularyzacja wiedzy na ich temat, metod diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i opieki. Więcej informacji na: www.uroconti.pl.

WFIPP (World Federation of Incontinence and Pelvic Problems)

WFIPP to międzynarodowa organizacja, która działała na rzecz i w imieniu osób cierpiących na nietrzymanie moczu (NTM). Celem Federacji jest propagowanie interesów pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu oraz wsparcie dla organizacji działających na rzecz osób z NTM w poszczególnych krajach. Federacja jest członkiem oraz aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji międzynarodowych, takich jak: International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO), International Continence Society (ICS), International Urogynecological Association (IUGA), Koalicji EU4Health (www.eu4health.eu), European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP), czy European Patients Forum (EPF). Stowarzyszenie „UroConti” jest członkiem-założycielem WFIPP. Więcej informacji na: www.wfipp.org.

Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week)

Inicjatywa Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS – www.ics.org), rozwijana w ostatnich latach przez WFIPP, która ma na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu, podnoszenie świadomości nt. zaburzeń związanych z NTM oraz promowanie interdyscyplinarnego podejścia do leczenia nietrzymania moczu na całym świecie.

Pin It on Pinterest