Światowy Tydzień Kontynencji

Kontynencja to umiejętność utrzymania moczu. Z kolei według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation – WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontyngencji (International Continence Society – ISC) nietrzymanie moczu (NTM) to niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny. Nietrzymanie moczu może być objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje. Do najczęściej występujących należą: wysiłkowe NTM, nietrzymanie moczu z parcia, czyli tzw. pęcherz nadreaktywny, mieszane NTM (połączenie wysiłkowego NTM i pęcherza nadreaktywnego) oraz inne typy nietrzymania moczu.

Nietrzymanie moczu może występować w różnym nasileniu – małym, średnim lub dużym. Nietrzymanie moczu to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego społeczeństwa. Według statystyk dotyka on ok. 10 – 15% każdego społeczeństwa, co w polskich realiach stanowi około 4 milionów osób, w większości kobiet.

Światowy Tydzień Kontynencji odbędzie się w dniach 22 – 28 czerwca 2009 roku w wielu krajach na całym świecie.

Głównym hasłem kampanii jest rozpowszechnienie świadomości dotyczącej nieotrzymania moczu (NTM) oraz promocja witalności i zdrowego trybu życia.

Światowy Tydzień Kontynencji w Polsce
będzie obchodzony we Wrocławiu


Najważniejsze wydarzenia Światowego Tygodnia Kontynencji:

 • powołanie dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”
 • szeroka dystrybucja materiałów informacyjnych o leczeniu NTM w wybranych placówkach medycznych na terenie Wrocławia
 • dystrybucja ulotek z poradami psychologa, o sposobach radzenia sobie z NTM
 • darmowe konsultacje medyczne (urologiczne i ginekologiczne), które będą odbywały się w wybranych szpitalach i poradniach
 • otwarte wykłady lekarskie oraz prezentacje specjalistycznych środków absorpcyjnych, z darmowymi próbkami dla uczestników
 • dystrybucja publikacji o NTM, jakie są dostępne na naszym rynku


Misja Światowego Tygodnia Kontynencji:

 1. Rozpowszechnienie świadomości dotyczącej kontynencji oraz promocja witalności i zdrowego trybu życia.
 2. Zachęcenie państw i organizacji, do pomocy w zaplanowaniu strategii oraz stworzeniu świadomości społecznej o NTM.
 3. Pozyskanie aktywnych członków z sektora publicznego, a także z rządu, jak i organizacji pozarządowych, działających charytatywnie w celu szerzenia wiedzy, rozpowszechniania najnowszych wyników badań oraz budowania świadomości i wsparcia dla cierpiących na nietrzymanie moczu.
 4. Stworzenie sieci wydarzeń i organizacji, które będą rozpoznawalne jako wiodące autorytety w dziedzinie zapobiegania i leczenia nietrzymania moczu.
 5. W przyszłości, rozwój dalszej świadomości na temat kontynencji i promocja multidyscyplinarnej wiedzy o leczeniu NTM.


Więcej informacji:
Program Prospołeczny „NTM – Normalnie Żyć“
Tel. 22 463 64 00, 22 533 62 93
Infolinia 0 801 800 038
ntm@ntm.pl

Pin It on Pinterest