Władze Oddziału Świętokrzyskiego

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego:
– p. Marian Wiech – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Renata Ciesielska – Wiceprezes Zarządu Oddziału
– p. Hanna Gil – Skarbnik
– p. Janina Świątek – Sekretarz
– p. Bożena Romańczuk – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Świętokrzyskiego:
– p. Teresa Janowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Helena Ostachowska – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału 
– p. Helena Zdanek – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
ul. Jagiellońska nr 72, 25-734 Kielce
e-mail: kielce@uroconti.pl

KRS: 0000308124
NIP: 959-184-92-16
REGON: 26024449100000

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest