Zmiany w Zarządzie

Dwie członkinie Zarządu naszego Oddziału złożyły rezygnację z pełnionych funkcji:

  1. P. Elżbieta Musiał – Andrzejewska z funkcji Sekretarza;
  2. P. Alekasnadra Jagodzińska z funkcji Skarbnika.

Decyzją Walnego Zebrania Członków skład osobowy Zarządu Oddziału został powiększony z czterech do pięciu osób.

W skład Zarządu zostały powołane:

  1. P. Aleksandra Ćwiertnia na stanowisko Skarbnika
  2. P. Maria Szramska na stanowisko Sekretarza
  3. P. Elżbieta Musiał – Andrzejewska na stanowisko Członka Zarządu.

Pin It on Pinterest