Władze Oddziału Wielkopolskiego

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego:
– p. Jolenta Szott – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Wiesława Kalka – Wiceprezes Zarządu Oddziału
– p. Aleksandra Ćwiertnia – Skarbnik
– p. Zofia Rugała – Sekratarz
– p. Zofia Harajda – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Wielkopolskiego:
– p. Małgorzata Kaczmarek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Krystyna Macińska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Krystyna Trojanowicz – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
ul. Kołłątaja 102, 61-421 Poznań
e-mail: poznan@uroconti.pl

KRS: 0000411401

NUMER KONTA BANKOWEGO:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
12 1750 0012 0000 0000 3294 1378

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest