Władze Oddziału Wielkopolskiego

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego:
– p. Jolanta Ofierzyńska – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Zofia Rugała – Zastępca Prezesa Oddziału
– p. Jolenta Szott – Skarbnik
– p. Zofia Harajda – Sekretarz
– p. Wiesława Kalka – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Wielkopolskiego:
– p. Małgorzata Kaczmarek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Aleksandra Ćwiertnia – Zastępca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Krystyna Trojanowicz – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA Oddziału: 
ul. Kołłątaja 102
61-421 Poznań
tel.: 607 821 041
e-mail: poznan@uroconti.pl

KRS: 0000411401
NIP: 7831689054

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest