Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna

29 czerwca 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Świętokrzyskiego. Zostały wybrane nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału.

Dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna po trzech latach zakończyły swoją kadencję prezentując sprawozdanie z tego okresu. Członkowie Oddziału obecni na Walnym Zebraniu zatwierdzili sprawozdania z działalności organów Oddziału.

W głosowaniu tajnym do Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego zostali wybrani:

Prezes – p. Marian Wiech

Wiceprezes – p. Helena Stachowska

Skarbnik – p. Hanna Gil

Sekretarz – p. Marianna Solnica

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Przewodnicząca – p. Bolesława Boszczyk

Członek – p. Zofia Wciślik

Członek – p. Teresa Janowska

Pin It on Pinterest