Druga Konferencja Stowarzyszenia UroConti

W dniach 18-24 czerwca w Polsce po raz czwarty obchodziliśmy Światowy Tydzień Kontynencji. Inauguracją tego wydarzenia była Druga Konferencja Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”, która odbyła się 18 czerwca w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15.

W konferencji udział wzięli liczni członkowie Stowarzyszenia „UroConti”, przedstawiciele wszystkich 8 oddziałów (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Łódź, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław), reprezentanci innych polskich organizacji pacjenckich, przedstawiciele międzynarodowych organizacji: World Federation of Incontinent Patients (WFIP), International Continece Society (ICS), Eucomed z Kanady, Holandii, Węgier, Liwy oraz Czech. Łącznie w konferencji wzięło udział ok. 130 osób.

Podczas spotkania goście z zagranicy prezentowali swoje doświadczenia związane z problematyką NTM. Lynne van Poelgeest-Pomfret z WFIP omówiła działalność WFIP i aktywność organizacji na arenie międzynarodowej, Frankie Bates z Kanady zaprezentowała wyniki raportu nt. kosztów nietrzymania moczu, jaki został przygotowany przez Canadiance Continence Foundation w 2009 roku.

Bardzo ważnym punktem spotkania była prezentacja raportu dotyczącego wpływu NTM na koszty społeczno-ekonomiczne w Polsce, który jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w tej części Europy.Pełna wersja raportu dostępna będzie na naszej stronie www od 9 lipca.

Ponadto w konferencji udział wzięli wybitni specjaliści, którzy od lat zajmują się leczeniem nietrzymania moczu: prof. Piotr Radziszewski (urolog) oraz prof. Tomasz Rechberger (ginekolog). Profesorowie omówili zalecane metody leczenia nietrzymania moczu, zwracając przy tym szczególną uwagę na ograniczenia w dostępie do niektórych terapii NTM (farmakoterapia, neuromodulacja).Wystąpienia profesorów oraz prezentacja raportu wzbudziła duże zainteresowanie uczestników spotkania i zachęciła do ożywionej dyskusji na sali.

Ostatnią cześć spotkania poświecono problematyce opieki długoterminowej. W tym panelu Konsultant Wojewódzki (woj. mazowieckiego) w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych Lilia Kimber-Dziwisz oraz Hanna Chwesiuk – dyrektor NZOZ Opieka Długoterminowa i Rehabilitacja opowiedziały o bieżącej sytuacji oraz kosztach opieki długoterminowej w Polsce.

Konferencja była również kolejną doskonałą okazją do zaprezentowania formułowanych od lat postulatów Stowarzyszenia „UroConti” i szansą na zwrócenia uwagi na potrzeby milionów osób z problemem nietrzymania moczu w Polsce.

 

"" ""
"" ""
"" ""

Pin It on Pinterest