Władze Oddziału Pomorskiego

Zarząd Oddziału Pomorskiego:
– p. Halina Napierzyńska – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Maria Kwiecińska – Skarbnik
– p. Joanna Zachowicz – Sekretarz
– p. Danuta Okulewicz – Członek Zarządu Oddziału
– p. Jadwiga Rykaczewska – Członek Zarządu Oddziału
– p. Mirosława Szmit – Członek Zarządu Oddziału
– p. Teresa Wiśniewska – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Pomorskiego:
– p. Irena Stefańczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Alina Lewandowska – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Jadwiga Wasiukiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU: 
Klub Osiedlowy AD-REM
ul. Czyżewskiego 12, 80-336 Gdańsk
infolinia: 801-800-038
e-mail: gdansk@uroconti.pl

KRS: 0000293657
NIP: 584-270-23-20
REGON: 22056581000000

Dyżury Stowarzyszenia:
– drugi poniedziałek miesiąca, godz. 15:00 – 16:00
– Klub Osiedlowy AD-REM, ul. Czyżewskiego 12

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest