List otwarty Delegatów UroConti

Delegaci Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia "UroConti" wystosowali list otwarty do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w którym wyrazili swoje rozczarowanie nieobecnością przedstawicieli ministerstwa  na Drugiej Konferencji Stowarzyszenia "Uroconti", która odbyła się 18.06 w siedzibie resortu zdrowia.

W swoim liście delegaci nawiazują również do formułowanych od lat postulatów Stowarzyszenia i zwracają sie z prośbą o spotkanie z Ministrem w celu omówienia propozycji zmian rozporządzenia MZ regulującego dostęp do zaoptrzenia ortopedycznego i pomocniczego.

List Otwarty Delegatów Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia "UroConti"

Pin It on Pinterest