Nowy wykaz leków refundowanych poddany do konsultacji

20 sierpnia resort zdrowia opublikował na swojej stronie projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który ma zacząć obowiązywać od 1 września 2012 r. Resort oddając projekt do publicznej wiadomości, wyznaczył termin na zgłaszanie do niego uwag. Termin konsultacji upływa 24 sierpnia.

Pin It on Pinterest