Sekcja Prostaty

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” zrzesza mężczyzn cierpiących na schorzenia gruczołu krokowego oraz zagrożonych zachorowaniem, a także ich rodziny i najbliższych.

MISJA:
Naszą misją jest edukacja zdrowotna mężczyzn z grup podwyższonego ryzyka odnośnie profilaktyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego, a tym samym, zmniejszenie śmiertelności wśród nich. Przyświeca nam jasny cel – dotrzeć do jak największej liczby mężczyzn i otoczyć ich opieką. Poprzez promowanie profilaktyki, badań kontrolnych oraz podejmowania leczenia pragniemy zachęcić wszystkich mężczyzn do dbania o zdrowie.

Pomysł powołania sekcji prostaty w ramach struktur Stowarzyszenia UroConti rodził się w miarę narastania naszej wiedzy na temat powiązania chorób prostaty z problemem nietrzymania moczu. W wielu przypadkach powikłaniem po chirurgicznym leczeniu gruczołu krokowego jest właśnie NTM. Dlatego Stowarzyszenie “UroConti” zdecydowało się zainicjować działania zmierzające do zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki i szybkiej diagnozy w procesie leczenia chorób stercza, a co za tym idzie zapobieganiu takim powikłaniom jak NTM.

CEL:
• popularyzowanie wiedzy odnośnie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego;
• przełamanie tabu, jakim są choroby intymne mężczyzn;
• zachęcenie mężczyzn do wykonywania badań profilaktycznych;
• zachęcenie mężczyzn do zmiany trybu życia, tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób stercza;
• wzrost dostępności badań profilaktycznych w kierunku schorzeń gruczołu krokowego oraz nowoczesnych form leczenia;
• utworzenie grupy wzajemnego wsparcia;

DZIAŁANIA:
• spotkania z konsultantami medycznymi sekcji;
• dyżury lekarskie na infolinii NTM;
• zajęcia z fizjoterapeutą;
• wykłady edukacyjne, podczas których uczestnicy będą otrzymywali materiały edukacyjne (książki itp.);
• spotkania integracyjne;
• wsparcie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wzrostu dostępności oraz jakości leczenia i profilaktyki.

 

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” zrzesza mężczyzn cierpiących na schorzenia gruczołu krokowego oraz zagrożonych zachorowaniem, a także ich rodziny i najbliższych.

Chcesz zostać członkiem Sekcji Prostaty?

Wystarczy, że zapoznasz się ze statutem i wypełnisz deklarację członkowską.
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć władzom właściwego oddziału – pocztą, osobiście lub poprzez e-mail.

Deklaracja członkowska do pobrania

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI:
e-mail:
wroclaw@uroconti.pl

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
e-mail:
bydgoszcz@uroconti.pl

ODDZIAŁ LUBELSKI:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana kard. Wyszyńskiego
Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
tel.: 501-076-246
e-mail:
lublin@uroconti.pl

ODDZIAŁ ŁÓDZKI:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
e-mail:
lodz@uroconti.pl

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI:
Katedra i Klinika Urologii Uniwerystetu Jagiellońskiego
ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
tel.: 691-794-545
e-mail:
krakow@uroconti.pl

ODDZIAŁ MAZOWIECKI:
ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
tel.: 22 279 49 02
e-mail:
warszawa@uroconti.pl

ODDZIAŁ POMORSKI:
Klub Osiedlowy AD-REM
ul. Czyżewskiego 12, 80-336 Gdańsk
e-mail:
gdansk@uroconti.pl

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI:

e-mail:
poznan@uroconti.pl

 

Pin It on Pinterest