Sekcja Prostaty

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” zrzesza mężczyzn cierpiących na schorzenia gruczołu krokowego oraz zagrożonych zachorowaniem, a także ich rodziny i najbliższych.

MISJA:

Naszą misją jest edukacja zdrowotna mężczyzn z grup podwyższonego ryzyka odnośnie profilaktyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego, a tym samym, zmniejszenie śmiertelności wśród nich. Przyświeca nam jasny cel – dotrzeć do jak największej liczby mężczyzn i otoczyć ich opieką. Poprzez promowanie profilaktyki, badań kontrolnych oraz podejmowania leczenia pragniemy zachęcić wszystkich mężczyzn do dbania o zdrowie.

Pomysł powołania sekcji prostaty w ramach struktur Stowarzyszenia “UroConti” rodził się w miarę narastania naszej wiedzy na temat powiązania chorób prostaty z problemem nietrzymania moczu. W wielu przypadkach powikłaniem po chirurgicznym leczeniu gruczołu krokowego jest właśnie NTM. Dlatego Stowarzyszenie “UroConti” zdecydowało się zainicjować działania zmierzające do zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki i szybkiej diagnozy w procesie leczenia chorób stercza, a co za tym idzie zapobieganiu takim powikłaniom jak NTM.

CEL:

• popularyzowanie wiedzy odnośnie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego;
• przełamanie tabu, jakim są choroby intymne mężczyzn;
• zachęcenie mężczyzn do wykonywania badań profilaktycznych;
• zachęcenie mężczyzn do zmiany trybu życia, tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób stercza;
• wzrost dostępności badań profilaktycznych w kierunku schorzeń gruczołu krokowego oraz nowoczesnych form leczenia;
• utworzenie grupy wzajemnego wsparcia.

DZIAŁANIA:

• spotkania z konsultantami medycznymi Sekcji;
• dyżury lekarskie na infolinii NTM;
• zajęcia z fizjoterapeutą;
• wykłady edukacyjne, podczas których uczestnicy będą otrzymywali materiały edukacyjne (książki itp.);
• spotkania integracyjne;
• wsparcie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wzrostu dostępności oraz jakości leczenia i profilaktyki.

DOŁĄCZ DO NAS!

Wystarczy, że zapoznasz się ze statutem i wypełnisz deklarację członkowską. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć władzom właściwego Oddziału Stowarzyszenia – pocztą, osobiście lub poprzez e-mail.

Deklaracja członkowska do pobrania >>

Zapraszamy!

Pin It on Pinterest