Wyprzedź chorobę

Wyprzedź chorobę – zrób krok w kierunku walki z chorobą gruczołu krokowego i skorzystaj z pomocy oferowanej przez Sekcję Prostaty!

Choroby gruczołu krokowego stanowią poważny problem społeczny. Dotykają coraz większej liczby mężczyzn, stając się jednocześnie przyczyną trudności w wykonywaniu codziennych czynności, dyskomfortu zarówno fizycznego jak i psychicznego, a w poważnych przypadkach – przyczyną śmierci.

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów. W Polsce jest drugim pod względem zachorowalności i trzecim pod względem umieralności nowotworem złośliwym. Roczne tempo wzrostu zapadalności w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku wynosiło 2,5%. Głównymi czynnikami ryzyka są uwarunkowania genetyczne, wiek, dieta i używki. Warto wspomnieć, że początkowo objawy są znikome i dopiero badania diagnostyczne (per rectum, badanie krwi, ultrasonografia i biopsja) pozwalają na prawidłowe rozpoznanie.  

Jednym z powikłań związanym głównie z chirurgicznym leczeniem raka prostaty jest nietrzymanie moczu. Związek obu problemów zapoczątkował powstanie w ramach struktur “UroConti” – Sekcji Prostaty, której misją jest edukacja zdrowotna mężczyzn z grup podwyższonego ryzyka, profilaktyka, a także informowanie o metodach leczenia. Działania Sekcji zmierzają do zapewnienia wsparcia mężczyznom poprzez spotkania z konsultantami medycznymi, telefoniczne dyżury lekarskie, spotkania integracyjne oraz wykłady. Wsparcie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wzrostu dostępności oraz jakości leczenia ma zapewnić pacjentom prawidłową opiekę przekładającą się na zmniejszenie śmiertelności.  

Zachęcamy mężczyzn do przystąpienia do Sekcji Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” i korzystania z oferowanej pomocy. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda Nam się pomóc wielu osobom.

Wstąp do Sekcji Prostaty już dziś!

Pin It on Pinterest