Opinia UroConti na konsultacje społeczne

Opinia dotyczy Projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.

Prezes Stowarzyszenia “UroConti” – Anna Sarbak zwróciła się do Ministra Zdrowia w imieniu członków Stowarzyszenia zrzeszającego osoby cierpiące na nietrzymanie moczu, w tym chorych cierpiących na choroby prostaty. W opinii wyraziła obawy związane z umieszczeniem na liście leków refundowanych preparatu stosowanego w leczeniu raka prostaty (Leuprostin 5 mg), którego przyjmowanie – zdaniem urologów, w tym między innymi Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego (pismo skierowane do Ministra Zdrowia w dn. 22.11.2011 r.) – wiąże się z dużym ryzykiem.

Pani Anna Sarbak podkreśliła, że umieszczony na liście leków refundowanych – Leuprostin 5 mg zawiera dwukrotnie niższą dawkę substancji czynnej niż inne leki z tej grupy co budzi wątpliwości dotyczące efektu leczniczego.

Jako argument przedstawiła dane Światowej Organizacji Zdrowia: DDD (zdefiniowana dawka dzienna) dla leków stosowanych w terapii raka prostaty obecnie refundowanych w Polsce wynosi od 83 DDD (Zoladex 10,6 mg) do 187 DDD (Eligard 22,5 mg). Nowy lek wprowadzony na listę przez Ministerstwo Zdrowia do trzymiesięcznej kuracji (Leuprostin 5 mg) to tylko 41 DDD.

Konsekwencją wprowadzenia leku na listę refundowaną może być obniżenie wysokości kwoty opłacanej przez NFZ czyli wzrost dopłaty pacjentów. Wprowadzenie leku może doprowadzić do sytuacji, w której pacjenci będą skazani na najtańszy preparat, ale nieprzebadany i o nieudowodnionej skuteczności bądź wysoką dopłatę do innych sprawdzonych na całym świecie.

Pin It on Pinterest