Projekt Obwieszenia MZ na dzień 1.03.2013 r.

Z racji opublikowania Projektu Obwieszczenia odnośnie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” wystosował pismo do Ministra Zdrowia.

W piśmie wyraziliśmy naszą satysfakcję z sytuacji, w której to Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw potrzebom pacjentów i obniżyło ceny wybranych leków, wykorzystywanych w przypadku leczenia nowotworu stercza.

Oprócz tego w liście wzywaliśmy do podjęcia odpowiedzialnej polityki refundacyjnej, która powinna być poparta przede wszystkim konsultacjami z pacjentami oraz lekarzami specjalistami. Niestety ten temat nadal pozostawia nam wiele do życzenia.

Przede wszystkim nadal nie jest jasne na jakiej podstawie lek Decapeptyl Depot stał się podstawą limitu cenowego w tej grupie leków. Okazuje się bowiem, że specyfikacja leków refundowanych na dzień 1 listopada 2012 r. w owej grupie limitowej obejmowała trzy leki, o tej samej substancji czynnej, jednocześnie mające identyczną postać oraz wskazanie. Według prawa preparat Decapeptyl Depot nie powinien zostać uznany jako pierwszy odpowiednik, ponieważ dwa pozostałe tożsame leki zostały objęte refundacją prawie rok wcześniej. Co do zasady, trzeci lek w kolejności, nie może zostać pierwszym odpowiednikiem. W związku z zaistniałą sytuacją mamy prawo sądzić, iż Minister Zdrowia przyjmując za podstawę limitu, dla ww. grupy limitowej, lek Decapeptyl Depot, naruszył art. 15 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Inną kwestią jest już pojawienie się na wykazie leków refundowanych środka – Leuprostin 5mg. Według Polskiego Towarzystwa Urologicznego specyfik ten w nie wystarczającym stopniu obniża poziom testosteronu w organizmie chorego, co w rezultacie nie daje oczekiwanych efektów leczniczych.

Apelujemy o ty by zdrowie pacjentów znów było priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia.

Pin It on Pinterest