UroConti na Dialogu dla Zdrowia

W dniu 30 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Dialogu dla Zdrowia. Stowarzyszenie “UroConti” na spotkaniu reprezentowała prezes Anna Sarbak.

Było to pierwsze spotkanie Dialogu dla Zdrowia, w którym nasza organizacja wzięła udział. Podczas spotkania zwróciliśmy uwagę ministerstwa na problem ograniczeń w dostępie do farmakoterapii zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB), który dotyka ok. 16% osób dorosłych. W swoim wystąpieniu prezes Sarbak zwróciła uwagę ministerstwa, iż pomimo wysokiej zachorowalności, na wykazie leków refundowanych obecnie znajdują się tylko 2 substancje stosowane w terapii OAB: solifenacyna oraz tolterodyna. Ponadto dostęp do refundacji wspominanych leków jest utrudniony poprzez obowiązek wykonania badania urodynamicznego.

Na kolejnym spotkaniu Dialogu dla Zdrowia otrzymamy stanowisko resortu zdrowia w naszej sprawie.

Pin It on Pinterest