Odpowiedź PTU dot. badania urodynamicznego

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego – prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski ustosunkował się do prośby Stowarzyszenia osób z NTM “UroConti” o zajęcie stanowiska w sprawie badania urodynamicznego, które jest warunkiem do otrzymania refundowanych leków stosowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Zdaniem prof. Z. Wolskiego oraz członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego do rozpoznania i leczenia chorych, wykonanie badania urodynamicznego nie jest konieczne. Według opinii ekspertów do rozpoznania pęcherza nadreaktywnego wystarczające jest zebranie dokładnego wywiadu oraz udokumentowanie zaburzeń „dzienniczkiem mikcji”, który można traktować jako pewnego rodzaju ocenę urodynamiczną pęcherza.

W 2012 r. Zespół Ekspertów w dziedzinie urologii i ginekologii wystosował list do Ministra Zdrowia z podobną opinią.

Pin It on Pinterest