W chorobie nowotworowej najważniejszy jest pacjent – seminarium Stowarzyszenia Gladiator

14 października 2014 r. w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbyło się seminarium otwarte w ramach Ogólnopolskiego Programu: "W chorobie nowotworowej najważniejszy jest pacjent", którego organizatorem było Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator".

Seminarium zostało poświęcone potrzebie zrozumienia konieczności właściwej opieki nad osobami z nowotworami układu moczowo-płciowego, zarówno w okresie aktywnego ich leczenia, jak i opieki terminalnej. Ponadto na spotkaniu została omówiona rola rehabilitacji i wsparcia psychoonkologicznego pacjenta oraz rola partnerów podczas choroby.

Spotkanie swoim wystąpienie rozpoczęła Beata Jagielska, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, która powiedziała jak obecnie rozwija się Centrum Onkologii i jakie są priorytety Centrum na najbliższą przyszłość w celu poprawy jakości wykonywanych usług przez lekarzy. Wśród nich wymieniła, m.in. modernizację Przychodni Urologicznej, powstanie Przychodni Diagnostycznej, powstanie Centrum Edukacyjnego, unowocześnienie Zakładu Patologii i Diagnostyki Onkologicznej.

Wśród licznych wykładów, specjaliści zwrócili uwagę na to, co pacjent powinien wiedzieć przed przybyciem do szpitala oraz podczas pobytu w szpitalu. Podkreślono, że leczenie nie kończy się z momentem wyjścia z placówki, a pacjent powinien mieć świadomość rehabilitacji i długoletniej opieki medycznej. Następnie został poruszony temat badań przesiewowych i ich bezpieczeństwa dla pacjenta oraz zaleceń dotyczących postępowania po leczeniu radykalnym prostaty.

Prof. Tomasz Denkow w swoim wykładzie omówił temat postępowania paliatywnego u chorych z uogólnionym rakiem gruczołu krokowego, który rozwija się powoli i nie zawsze wymaga leczenia. Z kolei prof. Piotr Wysocki odpowiedział na pytanie jak radzić sobie z powikłaniami hormonoterapii. W kolejnych wykładach pojawiły się również ważne zagadnienia, jak opieka psychoonkologiczna pacjentów onkologicznych, rola najbliższych w procesie leczenia i opieka terminalna oraz odpowiednie żywienie podczas choroby.

Na zakończenie zostało poruszone bardzo istotne zagadnienie, jakim jest pacjent i obecny system opieki zdrowotnej oraz co należy zrobić, aby chory stanął w jego centrum. Końcowy wniosek był taki, iż pacjenci powinni się zrzeszać i razem walczyć o swoje prawa.

Pin It on Pinterest