W sprawie badania urodynamicznego

Stowarzyszenie UroConti, po raz kolejny zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o ostateczne usunięcie zapisu warunkującego refundację leków w pęcherzu nadreaktywnym wykonaniem badania urodynamicznego.

Starania StowarzyszeniaUroConti  o zniesienie badania urodynamicznego jako warunku refundowania leków na pęcherz nadreaktywny poparli lekarze specjaliści, obecni na XXXII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i XLV Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Petycję do Ministra Zdrowia w sprawie zniesienia obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu farmakologicznym zespołu pęcherza nadreaktywnego, podpisało 195 ginekologów i 143 urologów.

Badanie urodynamiczne, które w myśl niezrozumiałych, nie mających medycznego uzasadnienia przepisów, jest konieczne do refundacji leków na pęcherz nadreaktywny, jest także nieopłacalne dla NFZ, z ekonomicznego punktu widzenia. Leczenie chorego lekami antymuskarynowymi bez konieczności przeprowadzenia badania urodynamicznego jest standardem na świecie. Dlatego  Stowarzyszenie UroConti, po raz kolejny, zaapelowało do  Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze usunięcie tej administracyjnej przeszkody, która nikomu nie służy i jest niebezpieczna dla zdrowia pacjentów.

Pin It on Pinterest