List UroConti do Konstantego Radziwiłła

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” wystosowało do nowego Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła w dniu 27 listopada 2015 roku list z prośbą o spotkanie. List zawierał również postulaty pacjentów cierpiących na różne formy nietrzymania moczu w Polsce, które były wielokrotnie przedstawiane poprzednim ministrom zdrowia, lecz nie przyniosło to żadnych rezultatów.

Wśród najważniejszych postulatów znalazły się:

  • usunięcie obowiązku wykonania badania urodymicznego jako warunku uzyskania refundowanego dostępu do leczenia farmakologicznego zespołu pęcherza nadreaktywnego,
  • wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorbcyjnych,
  • umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM,
  • zwiększenie limitów ilościowych na refundowane środki absorbcyjne z 60 szt. do co najmniej 90 szt. miesięcznie,
  • poszerzenie listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego o nowe substancje medyczne.

Stowarzyszenie zwróciło się również do nowego Ministra Zdrowia z prośbą o powrót do tematu dotyczącego nowej nadspecjalizacji: “uroginekologii” wzorem innych krajów europejskich.

Pin It on Pinterest