List do posła Latosa

31 marca br. Anna Sarbak, w imieniu Stowarzyszenia “UroConti” wystosowała do posła Tomasza Latosa pismo, w którym, oprócz podziękowań za dotychczasowe wsparcie działań Stowarzyszenia przekazała informacje dotyczące aktualnego stanu postulatów UroConti kierowanych do Ministra Zdrowia.

Do najważniejszych postulatów Stowarzyszenia wciąż należą:

  • Usunięcie obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, rozpoznanie jednostki chorobowej „zespół pęcherza nadreaktywnego”, a tym samym uzyskanie prawa do skorzystania z refundowanej farmakoterapii, jest warunkowane wykonaniem przez pacjenta badania urodynamicznego.
  • Wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, nietrzymanie moczu jest kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warunkowo – osoba z NTM musi posiadać dodatkowo jedną z chorób współistniejących (wybrane nowotwory, udary, upośledzenia itp.)
  • Zwiększenie limitów ilościowych na refundowane środki absorpcyjne z 60 szt. do co najmniej 90 szt. miesięcznie (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, majtki chłonne) – obecnie osoby cierpiące na nietrzymanie moczu w ramach refundacji mogą otrzymać jedynie 60 sztuk środków absorpcyjnych miesięcznie.
  • Umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM – neuromodulacja krzyżowa jest bezpieczną i skuteczną metodą terapeutyczną, od 20 lat z powodzeniem stosowaną na całym świecie, która umożliwia całkowite ustąpienie nietrzymania moczu lub znaczne zmniejszenie epizodów nietrzymania moczu i liczby mikcji.
  • Poszerzenie listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe substancje medyczne – złotym standardem w leczeniu OAB jest farmakoterapia. Jednakże, ze względu na to, że zespół pęcherza nadreaktywnego powstaje wskutek wielu procesów patologicznych, farmakoterapia powinna być indywidualnie dostosowana do danego pacjenta.

Mając na uwadze powyższe problemy, z którymi borykają się osoby z nietrzymaniem moczu,Anna Sarbak wyraziła nadzieję na dalsze wsparcie posła Latosa poprzez składanie interpelacji i zapytań poselskich do nowego Ministra Zdrowia. Wspólnymi siłami uda się doprowadzić do poprawy sytuacji polskich pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu, zarówno w zakresie większej dostępności do środków absorpcyjnych, jak i nowoczesnych, skutecznych metod leczenia.

Pin It on Pinterest