List do Minister Elżbiety Rafalskiej

Stowarzyszenie “UroConti” zwróciło się z prośbą do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej o spotkanie.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” od wielu lat zabiega o umożliwienie polskim pacjentom borykającym się z dolegliwością nietrzymania moczu (NTM) szerokiego dostępu do środków absorpcyjnych, stanowiących podstawowe produkty higieniczne, stosowane przez osoby o wielu schorzeniach, bardzo często starsze i niesamodzielne. W ocenie UroConti, proponowana przez Ministerstwo Zdrowia ustawa rozmontowuje dotychczasowy system refundacji wyrobów medycznych, nie dając jednak jakiejkolwiek gwarancji utrzymania dotychczasowej jakości i dostępności środków absorpcyjnych. Stowarzyszenie “UroConti”, przekazało Ministerstwu Zdrowia uwagi do projektu ustawy dnia 25 lipca br.

Jednocześnie, w związku z przewidywanymi w ramach ustawy zmianami w zakresie finansowania refundacji środków absorpcyjnymi, Stowarzyszenie zwraca się z uprzejmą prośbą o informację, czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje możliwość zwiększenia funduszy na wsparcie socjalne osób wymagających zaopatrzenia w środki absorpcyjne, zwłaszcza osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Nietrzymanie moczu nie stanowi jedynie problemu zdrowotnego, ale jest także istotnym problemem natury społecznej, często powodującym rezygnację z pracy, życia towarzyskiego, a także zaburzenie relacji rodzinnych.
Przy obecnej, bardzo ograniczonej refundacji środków absorpcyjnych, jaką oferuje nam Narodowy Fundusz Zdrowia (tylko 70% refundacji za 60 szt. miesięcznie przy limicie cenowym 90 zł oraz bardzo restrykcyjnych kryteriach chorobowych), dofinansowanie do każdej sztuki pieluchomajtki, majtek chłonnych czy wkładów anatomicznych jest dla wielu na wagę złota. Dla porównania, na Węgrzech, poziom wydatków na refundowane środki absorpcyjne jest zbliżony do polskich. Jednakże, populacja na Węgrzech jest prawie cztery razy mniejsza od polskiej.

Dlatego patrząc z niepokojem na zapowiedzi kolejnych oszczędności, Stowarzyszenie chce uzyskać informację, jakie plany dla naszej grupy społecznej przewiduje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Czy nadal głównym źródłem dopłaty do środków absorpcyjnych, obok Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostanie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Czy zapowiadane w mediach projekty ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym i ostatnio ubezpieczenia pielęgnacyjnego będą obejmowały m.in refundację tych produktów?

Pin It on Pinterest