List do poseł Lidii Gądek

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” w dniu 13 lutego wystosowało do poseł Lidii Gądek list.

Poseł Lidia Gądek jest Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i profilaktyki; UroConti zwróciło się do pani poseł z prośbą o możliwość poświęcenia jednego z posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i profilaktyki tematyce obecnej sytuacji pacjentów z problemem nietrzymania moczu w Polsce.

Podczas posiedzenia, Stowarzyszenie chce omówić rolę lekarzy POZ w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu moczowo-płciowego u kobiet i mężczyzn. Niestety obecnie, mimo że w pierwszym etapie większość pacjentów zmagających się z tym problemem zwraca się po pomoc właśnie do lekarzy pierwszego kontaktu, zauważalna jest dramatycznie niska świadomość i wiedza lekarzy w tym temacie – zarówno odnośnie metod terapeutycznych (dostępnych w refundacji substancji leczniczych stosowanych w tym schorzeniu oraz metod zabiegowych), jak i środków absorpcyjnych, które powinny być dostępne dla pacjentów na każdym etapie leczenia. Poszerzenie kompetencji i wiedzy lekarzy POZ, proponowane obecnie w nowej ustawie o POZ, powinno wiązać się również z edukacją tej grupy zawodowej w dziedzinie schorzeń układu moczowo-płciowego, w tym dotyczącą nietrzymania moczu. Lekarze POZ posiadają duże obawy związane z przepisywaniem pacjentom zleceń na środki absorpcyjne ze względu na restrykcyjne kryterium chorobowe. Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, nietrzymanie moczu jest kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji tylko warunkowo – osoba z NTM musi posiadać dodatkowo jedną z chorób współistniejących (wybrane nowotwory, udary, upośledzenia itp.). Z refundacji wykluczeni są np. pacjenci z wysiłkowym NTM. Tak restrykcyjne kryterium chorobowe (jedyne w Europie) powoduje obawy lekarzy POZ przed przepisywaniem pacjentom zleceń na refundowane środki absorpcyjne.

Istotnym problemem jest także zauważalny brak współpracy między lekarzem POZ a fizjoterapeutą, która według międzynarodowych wytycznych postępowania z pacjentem z NTM, stanowi istotny czynnik terapeutyczny, przyczyniający się do poprawy stanu zdrowia chorych, zwłaszcza pacjentek z wysiłkowym typem nietrzymania moczu.

Dzięki możliwości poświęcenia posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i profilaktyki problemom pacjentów z nietrzymaniem moczu, opracowane zostaną rozwiązania, które poprawią standardy leczenia i opieki nad pacjentami z NTM przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Pin It on Pinterest