Capacity Building Programme

Anna Sarbak została zaproszona do udziału w programie unijnym Capacity Building Programme.

Federacja Pacjentów Polskich oraz Europejskie Forum Pacjentów (EPF), zaprosiło Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” do współpracy we wspólnym projekcie organizacji pacjenckich Capacity Building Programme.

Uczestnicy projektu, tj. wybrane organizacje pacjenckie, w ciągu nadchodzących miesięcy, uzyskają wsparcie eksperckie skierowane przede wszystkim na indywidualną współpracę. Celem współpracy będzie pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie napotykają organizacje pacjenckie w codziennej, organizacyjnej aktywności, zwiększenie możliwości oddziaływania w kontaktach z instytucjami systemu ochrony zdrowia, decydentami, a także wzmocnienie umiejętności pozyskiwania funduszy na pomoc dla pacjentów.

Pin It on Pinterest