List intencyjny z KLRwP

We wtorek, 28 marca, Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz organizacje zrzeszające pacjentów, wśród których było “UroConti” podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. W imieniu “UroConti”, list intencyjny podpisała Anna Sarbak.

Współpraca ma obejmować współdziałanie w kierunku poprawy funkcjonowania systemu publicznej ochrony zdrowia oraz w dziedzinie rozwiązywania problemów i reprezentowania interesów chorych pozostających pod opieką lekarzy rodzinnych. Celem jest lepsze działanie POZ, łatwiejsza dostępność świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ich wysoka jakość i bezpieczeństwo. Lekarze POZ powinni mieć możliwość pokierowania osoby z chorobą przewlekłą do odpowiedniej organizacji pacjenckiej, która będzie w stanie skutecznie udzielić odpowiedniego wsparcia.

Dr hab. Tomasz Tomasik, prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przypomniał, że zadaniem i celem lekarza rodzinnego jest budowanie właściwych relacji z pacjentem i sprawowanie nad nim opieki na odpowiednim poziomie. Lekarze i pacjenci zwrócili uwagę na duży stopień skomplikowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i podkreślili, że zasady jego organizacji nie są łatwe do zrozumienia zarówno dla chorych, jak i ich rodzin.

Kolejnym problemem jest, szybkie starzenie się populacji, co wiąże się z wielochorobowością, współchorobowością oraz potrzebą kompleksowej opieki medycznej. Jest ona poddana nadmiernej fragmentaryzacji – pacjenci leczą się w licznych poradniach specjalistycznych. Do tego dochodzi czas oczekiwania na konsultacje specjalistyczne wydłużający się nawet do kilkunastu miesięcy.

KLRwP wskazywało na brak jasnych zasad współpracy pomiędzy POZ i pozostałymi poziomami systemu ochrony zdrowia, a dodatkowo także pomiędzy POZ i sektorem pozamedycznym (w tym np. miejskiej i gminne OPS-y).

Innym problemem jest model opieki, w którym dominuje wyłącznie biomedyczne podejście do problemów pacjenta, bez uwzględnienia zakresu psychospołecznego, kulturowego i egzystencjalnego. List intencyjny, który został właśnie podpisany, ma spowodować realne zmiany – przekonywał dr Michał Sutkowski, rzecznik KLRwP. Jego intencją było zwrócenie uwagi wszystkim lekarzom POZ, że to pacjent jest najważniejszy. Prezes KLRwP podkreślił, że współpraca z organizacjami pacjenckimi obejmie w najbliższym czasie kilka obszarów. Lekarze rodzinni uważają też, że organizacje pacjenckie mogą przekazywać pacjentom wiedzę nt. funkcjonowania i organizacji POZ oraz praw pacjentów. Budowa systemu opieki zdrowotnej powinna rozpocząć się obecnie od nowa, ze szczególnym naciskiem na POZ i medycynę rodzinną. Już w 1961 r. zauważono, że lekarze rodzinni są w stanie zaspokoić 90 proc. potrzeb zdrowotnych pacjentów. Po latach ta teza nie straciła na aktualności, i to pomimo tak ogromnego rozwoju medycyny. Okazało się, że empatii i doświadczenia lekarza, który działa tuż obok pacjenta, nie zastąpi żadna technologia.

Na świecie do podstawowej opieki zdrowotnej trafia zazwyczaj 20 proc. środków na ochronę zdrowia. W Polsce to 13 proc. (w najlepszych latach – 16 proc.). Jak poinformował Michał Sutkowski, list intencyjny dot. współpracy z KLRwP podpisały m.in. Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie Pacjentów Reumatycznych, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Fundacja Razem w Chorobie, Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti”, Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej “3majmy się razem”, Fundacja Carita “Życie ze szpiczakiem”, Polskie Stowarzyszenie Stomijne Pol-ilko, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacja Parkinson oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki Sarcoma.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest