Co nowego w diagnostyce raka stercza

Rak prostaty jest najczęściej występującym rodzajem raka u mężczyzn. Dokładne określenie statusu choroby jest podstawą wyboru koniecznego zakresu leczenia, ponieważ zbyt radykalne wycięcie może być przyczyną impotencji, nietrzymania moczu lub zakażeń.

Obecnie prognozy diagnostyczne oparte są na systemie klasyfikacji Gleason (Gleason score) oraz specyficznego antygenu gruczołu krokowego (prostate-specific antigen (PSA)), jednak obie metody nie są dość wiarygodne i dokładne. Wyniki opublikowane w the Lancet Oncology Journal pokazały, że znaleziono nowe markery, które mogłyby znacznie poprawić dokładność badań. Badanie retrospektywne przeprowadzone na 700 mężczyznach z diagnozą raka prostaty sprawdzało ekspresję 31 genów progresji cyklu komórkowego (cell cycle progression – CPP), żeby określić czy są to dobre wskaźniki ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego. Geny CPP to grupa genów znajdująca się w szybko dzielących się komórkach i wiadomo już, że określenie genu CPP jest pomocnym narzędziem prognoz raka piersi, mózgu i płuc. Powyższe badania wykazały, że CPP było najlepszym narzędziem i najdokładniejszym wskaźnikiem długości życia pacjentów zarówno po radykalnej prostatektomii, jak i grupy inaczej prowadzonej. Wyniki badań sugerują, że CPP może być pomocne w połączeniu z obecnie stosowanymi metodami diagnostyki, aby lepiej dostosować leczenie raka prostaty do poszczególnych pacjentów. Jeżeli badania nad metodą będą kontynuowane jest nadzieja, że metoda ta potwierdzi u pacjentów z agresywną odmianą raka konieczność zastosowania radykalnego leczenia, a u pacjentów z łagodniejszą odmianą wykluczy operacje.

Źródło: www.alivia.org.pl

Pin It on Pinterest