Sekcja Prostaty pisze do M. Rucińskiego

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”, zwróciła się z prośbą o wsparcie do posła Marka Rucińskiego.

Prośba dotyczy wsparcia działań mających na celu udostępnienie polskim pacjentom cierpiącym na raka prostaty nowych leków stosowanych przy leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami.

Na liście leków refundowanych, obowiązującej od 1 maja br., jest nadal tylko jeden lek dostępny w programie lekowym we wskazaniu: “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”. 27 marca br. Prezes Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydał kolejną pozytywną rekomendację dla objęcia refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) stosowanego w ramach ww. programu lekowego, mimo to lista nie została poszerzona.

Dużym zaskoczeniem jest również dla Sekcji Prostaty odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację poselską (interpelacja nr 11420 poseł Iwony Arent), udzieloną 28 kwietnia br., gdzie znalazły się nieprawdziwe informacje. Między innymi, nie jest prawdą, że wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi uzyskał negatywną ocenę AOTMiT 24 listopada 2014 r. Negatywną rekomendację uzyskał wniosek w zakresie stworzenia nowego programu lekowego. Natomiast prezes AOTMiT zarekomendował dopisanie leku Xtandi do już istniejącego programu lekowego, gdzie jest lek octan abirateronu. Nie jest także prawdą, że postępowanie jest aktualnie na etapie oceny przez AOTMiT – jednoznacznie pozytywna rekomendacja dla leku Xtandi została wydana 27 marca 2017 r., czyli miesiąc wcześniej. Ministerstwo Zdrowia, w piśmie podpisanym przez ministra Tombarkiewicza, świadomie lub nie, ale mija się z prawdą.

Sekcja Prostaty czeka już trzy lata na decyzję Ministra Zdrowia o poszerzeniu ww. programu lekowego o nowe substancje lecznicze. Obecnie pacjenci z nowotworem prostaty mają dostęp tylko do jednego leku o nazwie octan abirateronu. Takie ograniczanie dostępu do innych leków jest dla nas szczególnie niezrozumiałe, ponieważ na rynku polskim dostępne są leki równie skuteczne, jeżeli nie skuteczniejsze, które pozwalają pacjentom na wydłużenie i poprawę jakości życia, między innymi poprzez ograniczenie dolegliwości bólowych wynikających z przerzutów. Najlepszym na to dowodem są decyzje o jego refundacji w takich krajach jak: Węgry, Słowacja, Republika Czeska, Bułgaria i Rumunia. Takim lekiem jest wyżej wspomniany enzalutamid, który otrzymał już łącznie trzy pozytywne rekomendacje prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji – z 24 listopada 2014 r., 11 sierpnia 2015 r. oraz najnowszą, z 27 marca 2017 r. Podobnie rzecz się ma z dwuchlorkiem radu-223, który otrzymał warunkową, pozytywną rekomendację prezesa AOTMiT 30 marca 2015 r. (2 lata temu!).

Dlaczego urzędnicy Ministerstwa Zdrowia z takim uporem chronią monopol jednego producenta w Polsce? Ile jeszcze Prezes AOTMiT musi wydać pozytywnych rekomendacji, aby wreszcie interes pacjenta został dostrzeżony ponad interes firmy farmaceutycznej?

Pin It on Pinterest