Sekcja Prostaty w sprawie Xtandi

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia “UroConti” skierowała do ministra Tombarkiewicza pismo w sprawie postępowania związanego z programem lekowym pod nazwą “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”.

Przedstawiciele Sekcji są zaskoczeni, że pomimo kolejnej, pozytywnej rekomendacji prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji dla objęcia refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) stosowanego w ramach programu lekowego we wskazaniu: “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)” z dnia 27 marca br., nadal lek ten nie jest refundowany. Brak decyzji, na którą Sekcja Prostaty czeka już trzeci rok, powoduje, że nadal w ramach powyższego programu, pacjenci z nowotworem prostaty mają dostęp tylko do jednego leku o nazwie octan abirateronu. Takie ograniczanie dostępu do innych leków jest dla pacjentów szczególnie niezrozumiałe, ponieważ w Polsce dostępne są leki równie skuteczne, jeżeli nie skuteczniejsze, które pozwalają pacjentom na wydłużenie i poprawę jakości życia, między innymi poprzez ograniczenie dolegliwości bólowych wynikających z przerzutów. Takim lekiem jest wyżej wspomniany enzalutamid (Xtandi), a także dwuchlorek radu-223 (Xofigo).

Biorąc pod uwagę brak jakiejkolwiek reakcji Pana Ministra na dotychczasowe pisma kierowane przez Sekcję Prostaty z prośbą o spotkanie, jej przedstawiciele z dużym niepokojem czekają na ogłoszenie nowej listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 lipca br. Dotychczasowe prośby o spotkanie w celu omówienia bieżącego stanu prac Ministerstwa Zdrowia nad poszerzeniem zakresu leków refundowanych w raku prostaty, które Sekcja Prostaty kierowała do Pana wiceministra w ostatnim półroczu, nie doczekały się odpowiedzi. W związku z tym, w maju br. zostało skierowane zapytanie o stan prac w postępowaniach refundacyjnych do dwóch producentów leków, które otrzymały pozytywne rekomendacje AOTMiT dla leków w ramach ww. programu lekowego.

Jeden z producentów, firma Bayer, w odpowiedzi na pismo poinformował, że w zupełności zgadza się, że “w Polsce lekarz wraz z pacjentem powinni mieć dostęp do więcej niż jednego leku stosowanego w terapii zaawansowanego nowotworu prostaty”, jak również, że “w chwili obecnej firma Bayer czyni wszelkie starania mające na celu uzyskanie dostępu do finansowania ze środków publicznych preparatu Xofigo, niestety decyzja o objęciu refundacją należy do Ministerstwa Zdrowia”. Z kolei firma Astellas poinformowała, że w toku są negocjacje z resortem zdrowia dotyczące wprowadzenia leku enzalutamid (Xtandi) do programu lekowego. Jednak wynik negocjacji nie został ujawniony.

Polacy znowu stoją na końcu kolejki po nowe leki. Pacjenci nie chcą się godzić, by ich interes był stawiany niżej od interesu jakiegokolwiek producenta leku. Dlatego Sekcja Prostaty zwróciła się do ministra Tombarkiewicza z prośbą o możliwość spotkania.

Pin It on Pinterest