Sekcja Prostaty pisze do min. Tombarkiewicza

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti wystosowała do ministra Tombarkiewicza list w sprawie projektu zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

Sekcja Prostaty od wielu miesięcy prosi o poszerzenie dostępu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego do nowoczesnych i bardziej skutecznych leków stosowanych w leczeniu hormonalnym (enzalutamid i dichlorek radu‐223). Po zapoznaniu się z opublikowanym 23 czerwca br. projektem zmian w wykazie leków refundowanych przedstawiciele sekcji są zaszokowani zmianami, jakie zostały zaproponowane w tym dokumencie, które mają wejść w życie 1 lipca 2017 r.

Z opublikowanego projektu listy leków refundowanych można się dowiedzieć, że utworzony został nowy program lekowy "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD‐10 C18‐C20)", do którego zostały wprowadzone od razu 3 nowe leki: Avastin (bevacizumabum) i Erbitux (cetuximabum) w I linii leczenia oraz Zaltrap (aflibercept) w II linii leczenia. W tym samym dokumencie jest również informacja, że Ministerstwo Zdrowia nie zamierza poszerzyć o nowe substancje lecznicze programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD‐10 C‐61)", w którym nadal dostępny jest wyłącznie jeden lek octan abirateronu, co jasno wskazuje, że w dalszym ciągu dominuje monopol jednej firmy farmaceutycznej.

W dniu 8 czerwca br. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie, od pani naczelnik Edyty Matusik, Głównego Specjalisty w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Sekcja Prostaty dowiedziała się, że łączny koszt leków w ramach ww. programu lekowego związanego z leczeniem zaawansowanego raka jelita grubego, wyniesie 100 mln złotych!!! W tym kontekście należy podkreślić, że postulowane przez środowisko dodanie dwóch leków – Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu 223), kosztowałoby budżet państwa półtora miliona złotych rocznie czyli więcej niż wynosi obecny budżet programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD‐10 C‐61)" – 30 mln. Nie sposób zauważyć, że byłby to minimalny wydatek w stosunku do 100 mln zł jakie zostaną wydane na całkowicie nowy program lekowy związany z zaawansowanym rakiem jelita grubego.
Co więcej, od pani naczelnik Edyty Matusik Sekcja Prostaty dowiedziała się również, że do końca roku resort zdrowia nie będzie już miał dodatkowych środków pieniężnych na refundację związaną z programami lekowymi.

Wobec powyższego Sekcja Prostaty pyta: jaki cel ma prowadzeniu takiej polityki lekowej? Dlaczego chroniony jest monopol jednego producenta kosztem pacjentów? W sytuacji, gdy pacjenci, proszą Pana Ministra, o spotkanie, nie znajduje Pan na nie czasu. W sytuacji, gdy Ministerstwo potrzebuje Pacjentów do poparcia proponowanej przez resort zdrowia zmiany, przesyła Pan zaproszenie na spotkanie 25 godzin przed jego terminem (skierowane do Stowarzyszenia UroConti zaproszenie na spotkanie, w dni u 21.06. mające na celu omówienie proponowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie projektu ustawy o działalności leczniczej, przesłane 20.06.).

Sekcja Prostaty zwróciła się pisemnie do obydwu producentów leków ‐ Xtandi (firma Astellas Pharma) oraz Xofigo (firma Bayer) ‐ z prośbą o informację, czy oferowana cena ich leków jest niższa czy wyższa niż aktualnie refundowanego leku octan abirateron? Nadeszła odpowiedź od firmy Astellas Pharma, w której jest informacja, że jego cena jest "widocznie i odczuwalnie niższa niż koszt obecnie dostępnego leku". Zaoferowana cena jest najkorzystniejszą ceną tego leku w całej Unii Europejskiej a warunki gwarantują ograniczenie wywozu leku zagranicę.

Członkowie Sekcji Prostaty nie rozumieją prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia polityki dyskryminującej pacjentów z nowotworem prostaty, nie rozumie co zdecydowało o włączeniu do refundacji trzech leków za 100 mln złotych w ramach wspomnianego programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD‐10 C18‐ C20)", a nie jest w stanie znaleźć 700 tys. złotych na poszerzenie obowiązującego programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD‐10 C‐61)" ‐ tyle bowiem, według wyliczeń AOTMiT, kosztowałaby refundacja leku Xtandi (enzalutamid) do końca 2017 roku w ramach w/w programu.

Trudno również zrozumieć dlaczego w resorcie zdrowia została podjęta decyzja o refundacji od razu trzech leków na raka jelita grubego, a nie dwóch, co pozwoliłoby zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na jeden z leków w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD‐ 10 C‐61)" i zapewne jeszcze zostałoby na inne terapie. Kto podjął tę decyzję i z jakich względów? Sekcja Prostaty zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości, kto przekreślił szanse Polaków z zaawansowanym rakiem prostaty na dłuższe życie?

List do ministra Tombarkiewicza

Załącznik: Pismo Dyrektora Generalnego Astellas Pharma z dnia 20 czerwca br.

Pin It on Pinterest