Nowe rozporządzenie obniża limity cenowe?

Śląska Izba Aptekarska, na portalu www.rynekaptek.pl przypomniała, że z dniem 3.03.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Rozporządzenie to wprowadza m. in. nowe wyroby medyczne oraz zmiany w liczbie sztuk pieluchomajtek z 60 do 90 sztuk przysługujących świadczeniobiorcy comiesięcznie, przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowania ze środków publicznych.

Śląska Izba Aptekarska wyjaśniając aptekarzom, że należy dokonać na portalu NFZ aneksu obecnego zestawu wyrobów medycznych, jeśli w obecnym zestawie produktów nie ma pozycji asortymentowej w cenie limitu (w grupie P.100 – 0,85 PLN a w grupie P.101 – 1 PLN) zwraca uwagę również na fakt, że limit dla wniosków realizowanych na podstawie Ustawy za Życiem -47DN wynosi 1 PLN.

To alarmująca informacja oznaczająca, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, nie utrzymuje cen na tym samym poziomie, lecz je obniża w pozycji P100 oraz P101, także dla dzieci niepełnosprawnych korzystających z dobrodziejstw Ustawy za Życiem!

– Stowarzyszenie UroConti jest niezmiernie zaniepokojone treścią tego komunikatu. Aktualnie obowiązujące limity cenowe, zgodnie z rozporządzeniem dotyczą limitów miesięcznych. Nie widzimy jakiejkolwiek podstawy do zmiany przeliczenia limitu refundacji cenowej na sztukę, wykorzystując do tego zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia zmianę limitów ilościowych. Przecież w części dotyczącej limitu cenowego Minister Zdrowia nic nie zmienił. Dlaczego więc Narodowy Fundusz Zdrowia próbuje obejść przepisy i zmniejszyć nam i tak bardzo niski limit cenowy? – komentuje Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti. – Wysyłamy w tej sprawie pismo do Ministerstwa Zdrowia z żądaniem wyjaśnienia tej sytuacji – dodaje.

Źródło: www.rynekaptek.pl

Pin It on Pinterest