Dichlorek radu (Xofigo) – przeciwskazania stosowania

Firma Bayer AG w porozumieniu z Europejską Agencją ds. Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) przekazała informacje na temat stosowania dichlorku radu.

Lek Xofigo został zarejestrowany do stosowania w leczeniu mężczyzn z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego.

  • Stosowanie leku Xofigo w połączeniu z octanem abirateronu i predniozolonem jest obecnie przeciwskazane.
  • Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności leku Xofigo w połaczeniu z antagonistami receptorów androgenowych II generacji, takicj jak enzalutamid (Xtandi).
  • Należy zweryfikować obecną terapię pacjenta.
  • Analiza wstępna wykazała zwiększone ryzyko zgonu i złamań u pacjentów otrzymujących dichlorek radu-223 (Xofigo) w połączeniu z octanem abirateronu (Zytiga) i prednizonem/ prednizolonem (badanie 15396/ ERA).

Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
tel. 22 49 21 301, faks 22 49 21 309
e-mail:
nl@urpl.gov.pl

Więcej>>>>>>