Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" Oddział w Gdańsku serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Oddziału w Gdańsku.

Walne Zebranie Członków odbędzie się 21 maja 2018 roku o godz. 16.00 w Klubie Osiedlowym AD-REM przy ul. Józefa Czyżewskiego 12 w Gdańsku. W imieniu Zarządu Oddziału wszystkich Członków prosimy o przybycie na spotkanie.

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" Oddział w Gdańsku

Termin i godzina zebrania: 21 maja 2018, godz. 16:00

Miejsce zebrania: Klub Osiedlowy AD-REM, ul. Józefa Czyżewskiego 12, Gdańsk

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Oddziału w Gdańsku.
 2. Sprawdzenie obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Protokolanta oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Walnego Zebrania planowanego porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków (uchwała nr 1/2018).
 6. Przedstawienie przez Zarząd Oddziału sprawozdania z działalności Oddziału w Gdańsku za 2017 rok, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Oddziału w Gdańsku sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.
 8. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Oddziału (uchwała nr 2/2018) oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału (uchwała nr 3/2018).
 10. Wybór Delegatów Oddziału w Gdańsku na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (uchwała nr 4/2018).
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Oddziału w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

Pin It on Pinterest