Interpelacja nr 23844

Posłanka Małgorzata Zwiercan wystosowała do MZ interpelację w sprawie programu pn. "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

Od 1 listopada br. w ramach programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego pod nazwą "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" na listę refundacyjną po chemioterapii wpisano dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu 223), a dla leku Zytiga (octan abirateronu) poszerzono wskazanie o leczenie przed chemioterapią. Jednak lekarze onkolodzy i urolodzy nie mogą zakwalifikować pacjentów do w/w programu lekowego.

Sytuacja ta spowodowana jest tym, że na podstawie opinii dwóch ekspertów z dziedziny onkologii: prof. Piotra Potemskiego oraz prof. Macieja Krzakowskiego, minister zdrowia dr Konstanty Radziwiłł wpisał do programu zakaz leczenia sekwencyjnego.

W związku z powyższym posłanka prosi o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy jest możliwość udostępnienia przez ministerstwo opinii ekspertów klinicznych, na podstawie których minister Radziwiłł podjął decyzję o zakazie leczenia sekwencyjnego?

2. Czy i ewentualnie kiedy ww. program lekowy zostanie poszerzony u pacjentów przed chemioterapią o drugi lek?

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest