Interpelacja nr 23831

Poseł Paweł Skutecki zgłosił do MZ interpelację do MZ w sprawie programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

1 listopada 2017 r. w ramach programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego pod nazwą "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" na listę refundacyjną po chemioterapii wpisano dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid) oraz Xofigo (dichlorek radu-223), a dla leku Zytiga (octan abirateronu) poszerzono wskazanie o leczenie przed chemioterapią. Niestety z informacji, które otrzymałem, wynika, iż lekarze onkolodzy i urolodzy nie mogą zakwalifikować tych leków do ww. programu lekowego. Jest to spowodowane tym, że ówczesny minister zdrowia dr Konstanty Radziwiłł wpisał do programu zakaz leczenia sekwencyjnego, a w leczeniu przed chemioterapią dał monopol jednemu lekowi.

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti", analizując proces refundacyjny, stwierdza, że warunki, na jakich minister zdrowia dr Konstanty Radziwiłł zgodził się poszerzyć program lekowy od 1 listopada 2017 r. pod nazwą "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)", okazały się bardzo niekorzystne dla pacjentów, którzy walczą o życie. Pacjenci nie rozumieją, jak można było tak postąpić i doprowadzić do takiej sytuacji. Osoby, którym konkretny lek skutecznie pomaga, były wykluczone z dopisania do programu lekowego tylko dlatego, że wcześniej brały inny lek, który okazał się nieskuteczny. Co gorsza, brak leku Xtandi (enzalutamid) w programie lekowym przed chemioterapią powoduje, że lekarze "skazują" pacjentów na leczenie jedynym refundowanym lekiem Zytigą (octan abirateronu). Tym samym pozbawiają ich możliwości przejścia na drugi lek, gdy ten pierwszy nie zadziała.

W związku z powyższym poseł Skutecki prosi o odpowiedź na następujące pytania:
Czy Pan Minister udostępni opinie ekspertów klinicznych, na podstawie których dr Konstanty Radziwiłł podjął decyzję o zakazie leczenia sekwencyjnego?
Czy Pan Minister planuje poszerzenie przedmiotowego programu lekowego u pacjentów przed chemioterapią o drugi lek – enzalutamid (Xtandi)?

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest