Odpowiedź AOTMiT w sprawie rekomendacji Adadutu

Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" otrzymał odpowiedź z AOTMiT ws. rekomendacji nr 32/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych: Adadut (dutasteryd), we wskazaniu: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

W załączonym pismie  AOTiM zaznacza,  że biorąc pod uwagę wszystkie kryteria refundacyjne Adadut (dutasteryd), we wskazaniu: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Wyniki analizy ekonomicznej wskazują, ze oceniana technologia byłaby opłacalna w porównaniu z finasterydem z perspektywy pacjenta, a także może spowodować spadek wydatków NFZ o ok. 290 tys. W I roku oraz o ok. 443 tys. w II roku refundacji. Jednak z perspektywy świadczeniobiorcy, podjęcie pozytywnej decyzji o refundacji Adadutu spowoduje wzrost wydatków o ok. 5,8 mln zł oraz 9,1 mln zł w kolejnych latach analizy.

Prezes Agencji zwrócił uwagę na wysokie obciążenie pacjentów w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o refundacji Adadutu, a także na fakt, że jego rekomendacja jest tylko jednym z 13 kryteriów wpływających na decyzje administracyjną o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu.

Pełna treść pisma

Pin It on Pinterest