Odpowiedź MZ w sprawie leku Adadut

Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na pismo UroConti w sprawie refundacji leku Adadut poinformowało o statusie postępowania refundacyjnego.

Przedstawiony wniosek refundacyjny podlegał ocenie formalnej i został przekazany do Komisji Ekonomicznej w celu ustalenia urzędowej ceny zbytu. Po zakończonych negocjacjach cenowych, Minister Zdrowia podejmie decyzję o objeciu bądź odmowie refundacji leku Adadut we wnioskowanym wskazaniu.

Pełna treść pisma z MZ

Pin It on Pinterest